ذوق زدگی یک فعال اقتصادی در بوکان از اخذ یک مجوز +فیلم

سرویس شهروند خبرنگار_یک شهروند با ارسال این فیلم، ذوق زدگی یک فعال اقتصادی در بوکان از اخد مجوز جابه جایی دام را به تصویر کشیده است.

  • 1402/3/16 11:15:27