مراسم تشییع و به خاکسپاری پیر طریقت نقشبندی به روایت تصویر

سرویس عکس_ آیین تشییع وبه خاک سپاری "شیخ سید جمیل هاشمی" پیر طریقت نقشبندی و پنجمین مرشد خاندان زنبیل با حضوربیش از هزار نفر از مریدان و دوستداران ایشان در روستای زنبیل برگزار شد.فرمانداران شهرستان های مهاباد وبوکان، شهرداربوکان، اعضای شورای شهر بوکان و جمعی دیگر ازمسئولان بوکان نیزدر این مراسم حضور داشتند. "شیخ سید جمیل هاشمی" صبح روز سەشنبە ١۶ آذرماه در حین مداوای پزشکی و پس از افت فشار خون در بیمارستان امیرالمؤمنین تبریز دار فانی را وداع گفت. وی سال ١٣٢٧ در ترجان سقز متولد شد. عکس از حسن معروف پور

1400/9/17 07:59:02