حضور زنان در آجرهای لعابدار قلایچی بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس_ در هنر ماناها (حدود ۲۸۰۰ سال پیش) زنان حضور پررنگی دارند. مثال بارز این نقش‌ها در آجرهای لعابدار بوکان است. نقوش الهه‌های زانوزده که آنان را احتمالا در مراسم برکت‌دهی در کنار درخت زندگی نقش کرده است. الهه‌هایی که با سربند معروف امروزه زنان زاگرس‌نشین دیده می‌شوند و آینه‌ای در دست دارند تداوم سنت سربندهای زنان کرد و لر را به مدت سه هزار سال نشان می‌دهد. از دیگر موارد قابل توجه شیرزن‌هایی است با بدن شیر و سر یک زن که جزئیات موها، سربندها و تاج‌ها نشان از جایگاه ویژه آنان در اسطوره‌ها و اجتماع ماناها دارد. مدتی است که نمایشگاه آجرهای لعابدار قلایچی بوکان در موزه مفاخر بوکان یا همان سرای ماموستا حقیقی در حال برگزاری است.بازدید همه روزه و در دو نوبت صبح و عصر برای عموم از این نمایشگاه آزاد است.

1401/4/21 11:10:40

 

  توسط: hasan