بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان بر مدار ساخت به روایت تصویر

سرویس چند رسانه ای_عملیات ساخت بیمارستان 250 تختخوابی بوکان، بعد از پایان مرحله خاکبرداری و اجرای بتن مگر، وارد مرحله اجرای فونداسیون شده است.

1402/5/22 10:25:27

 

  توسط: 0