رونمایی از پوستر نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی ناله شکینه به روایت تصویر

روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه پوستر نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی ناله شکینه با برگزاری مراسمی پرشور در موزه مفاخر بوکان یا همان سرای ماموستا حقیقی رونمایی شد. /عکس از عالیه اسمعیل نژاد

1401/2/20 12:59:50