بازدید رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی ازدانشگاه آزاد واحد بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس_ سه هفته بعد از تغییر رئیس دانشگاه آزاد واحد بوکان، «دکتر فرامرز فتح نژاد» رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی به همراه «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان و «مهندس محمد امین زاده» فرماندار بوکان از این دانشگاه بازدید کردند. تعدادی از اعضا شورای شهر بوکان نیز در این بازدید حضور داشتند.

1400/8/15 11:55:26