به همت یک خیر؛

آزمایشگاه دانشکده پرستاری ، بهداشت عمومی و فوریت های پزشکی شهرستان بوکان تجهیز شد

سرویس موکریان_ به همت یک خیر، آزمایشگاه دانشکده پرستاری ، بهداشت عمومی و فوریت های پزشکی شهرستان بوکان تجهیز شد.

سرویس موکریان_ به همت یک خیر، آزمایشگاه دانشکده پرستاری ، بهداشت عمومی و فوریت های پزشکی شهرستان بوکان تجهیز شد.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، دکتر علی حسین زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان در جمع خبرنگاران اظهار داشت : دکتر سیامند مولوی متخصص پاتولوژی و فلوشیپ درماتوپاتولوژی مدیر ، موسس و مسئول فنی آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی میدیا ، آزمایشگاه دانشکده پرستاری ، بهداشت عمومی و فوریت های پزشکی را با ارزشی بالغ بر ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تجهیز و راه اندازی نمود.

دکتر علی حسین زاده اظهار داشت :حوزه سلامت از مهم ترین عرصه هایی است که تعالی و بالندگی آن بدون همفکری و همکاری های درون و برون سازمانی  میسر نخواهد شد تمرکز زدایی از دولت و تاکید بر ظرفیت ها و پتانسیل های اجتماعی ، قطعا" توان و قدرت رسیدن به تعالی و توسعه اجتماعی را افزایش خواهد داد و خوشبختانه حوزه سلامت از این امر مستثنی نبوده  و بی تردید ارتقای سلامت جامعه نیازمند مولفه هایی مهمی است که از طریق همفکری ، همکاری و همیاری فعالان مدنی و علاقمندان حوزه سلامت ، تحت عنوان سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت (خیرین ) ایجاد خواهد شد .خیرین حوزه سلامت یاری گر ما در بخش سلامت شهرستان هستند و تمایلات ویژه ای برای ظرفیت سازی در این عرصه را دارند و باید با همکاری هم با استفاده از این ظرفیت ها، نیازمندی های حوزه سلامت شهرستان را مرتفع نمائیم.

دکتر حسین زاده ضمن تقدیر مجدد ازعمل خداپسندانه و انسان دوستانه دکتر سیامند مولوی افزود: سازمانها یا خیرین میتوانند با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی در حمایت از توسعه و تقویت زیرساختهای سلامت، به افزایش کیفیت ارائه خدمات کمک کنند و کمک های صورت گرفته توسط مجمع خیرین سلامت شهرستان قابل تقدیر و ستودنی است.

تصاویر تجهیزات اهداء شده :