بوکسور بوکانی کمربند طلایی حرفه ای را از آن خود کرد + فیلم

سرویس فیلم_ملی پوش بوکانی با ناک اوت کردن کردن حریف خود، کمربند طلایی حرفه ای بوکس ایران را از آن خود کرد.
به گزارش زریان موکریان، محمد عزیزی بوکسور بوکانی در اولین بازی حرفه ای خودکه در سازمان بوکس حرفه ای برگزارشد  به مصاف حریفی به نام پسر جهنمی رفت.

عزیزی در این بازی که در وزن ۹۰ کیلو گرم برگزار شد در راند اول حریف خود را ناکوت  کرد و کمربند طلایی را از آن خود کرد.

این ملی پوش بوکانی جهت دفاع از کمربند طلایی اش در ۳۰ دیماه بازی دیگری خواهد داشت.