قربانگاه احسانکاران بوکان به روایت تصویر

سرویس موکریان- هر سال در عید سعید قربان، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بوکان اقدام به راه اندازی قربانگاه اقدام می کند و در این قربانگاه دامهای اهدایی خیرین و موسسات مردم نهاد را ذبخ، بسته بندی و توزیع می کنند.

سرویس موکریان- هر سال در عید سعید قربان، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بوکان اقدام به راه اندازی قربانگاه اقدام می کند و در این قربانگاه دامهای اهدایی خیرین و موسسات مردم نهاد را ذبخ، بسته بندی و توزیع می کنند.