افزایش 62 درصدی اعتبارات عمرانی بوکان در بودجه 1400 / جایگاه سوم بوکان در آذربایجان غربی

سرویس موکریان_اعتبارات عمرانی بوکان مصوب قانون بودجه 1400 نسبت به سال 1399،  62 درصد افزایش پیدا کرده است و بوکان بعد از شهرهای ارومیه و خوی قرار گرفته است.

سرویس موکریان_اعتبارات عمرانی بوکان مصوب قانون بودجه 1400 نسبت به سال 1399،  62 درصد افزایش پیدا کرده است و بوکان بعد از شهرهای ارومیه و خوی قرار گرفته است.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان، کارشناس سازمان برنامه و بودجه آذربایجا غربی  امروز سه شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بوکان مرحله اول اعتبارات عمرانی این شهرستان مصوب درقانون بودجه 1400را 105میلیارد و  600 میلیون تومان اعلام کرد.

به گفته این کارشناسان، این اعتبارات از محل چهار منبع اعتباري شامل، اعتبارات سه درصد نفت و گاز، سرمايه اي استاني، قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، ارزش افزوده مصوب شورای برنامه‌ریزی استان در قالب ۱۸ فصل تعیین گردیده است.

فصل آموزش و پرورش، فصل توسعه خدمات شهری، روستایی، فصل کشاورزی و منابع طبیعی و فصل فرهنگ و هنر بیشترین میزان این اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.

اعتبارات عمرانی شهرستان مصوب قانون بودجه 1399، 64میلیارد و 802میلیون تومان است که امسال 66 درصد افزایش پیدا کرده است.

بوکان بعد از ارومیه و خوی بیشترین اعتبارات عمرانی شهرستانها از منابع اعتبارات بودجه 1400 را به خود اختصاص داده است.

در مرحله دوم توزیع اعتبارات، اعتباراتی از منابع(اعتبارات سرمایه ای استانها که با نظر نمایندگان مجلس توزیع می شود _جدول شماره 10- 5) قانون بودجه، اعتبارات راه های روستایی، اعتبارات آب روستایی و عشایری، ارتقاء شاخص فضاهای آموزشی :جدول شماره 9قانون بودجه و رفع محرومیت از مناطق کمک برخوردار جدول  شماره 17 قانون بودجه برای بوکان مصوب شده است.