سخنگوی شورای شهر بوکان:

10 نفر در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در بوکان دستگیر شدند/ حقوقهای نجومی در شهرداری بوکان قطع شد

سرویس موکریان_ سخنگوی شورای شهر بوکان از دستگیر شدن 10 نفر در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز و قطع شدن حقوقهای نجومی در شهرداری بوکان خبر داد.

سرویس موکریان_ سخنگوی شورای شهر بوکان از دستگیر شدن 10 نفر در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز و قطع شدن حقوقهای نجومی در شهرداری بوکان خبر داد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

«علی قادری»  در گفت و گو با خبرنگار زریان موکریان ضمن تشکر از دادستان شهرستان بوکان و نهادهای امنیتی این شهرستان برای ورود به معضل ساخت و سازهای غیر قانونی  گفت:  10 نفر در رابطه با تخلفات صورت دستگیر شده اند.

وی افزود:  پنج نفر از دستگیر شدگان از نیروهای شرکتی یا نیروهایی که دارای قرارداد روزمزد با شهرداری هستند و پنج نفر دیگر نیز بیرون از شهرداری و از افرادی بودند که از نیروهای امنیت ساختمانی شهرداری بوکان حفاظت می کردند.

قادری در ادامه به موضوع حقوقهای نجومی در شهرداری بوکان پرداخت و گفت: تعدادی از کارمندان شهرداری بوکان که دارای مسئولیت در شهرداری بوکان با مصوبه شورای دوره گذشته ماهانه یک تا سه میلیون تومان اضافه پرداخت داشته اند.

وی افزود: با آغاز به کار دور جدید شورای شهر، مصوبه این اضافه پرداختها لغو شد و افرادی که حقوق اضافی دریافت کرده اند به سازمان بازرسی معرفی شده اند.

قادری در ادامه گفت: این اضافه پرداختها را در شهرهای بزرگ نمی توان  حقوق نجومی خوانداما در بوکان و درمقایسه با    حقوق یک کارگر خدمات شهری، ماهیانه سه میلیون تومان اضافه حقوق را می توان نجومی دانست.

سخنگوی شورای شهر بوکان از پرداخت پاداشهای نامتعارف به تعدادی از کارمندان شهرداری خبر داد و گفت: تا به امروز دو بار از شهرداری درخواست کرده ایم که فهرست پاداشهای نامتعارف در سال 98 و 99 را برای شورای شهر ارسال کنند تا پیگیری و بررسی کنیم.