جذب دانشجو در دانشکده پرستاری بوکان از سرگرفته می شود

سرویس موکریان_رئیس دانشکده پرستاری بوکان گفت: با توجه به تصویب چارت سازمانی این دانشکده، جذب دانشجو در نیمه دوم امسال یا نیمه اول سال آینده از سرگرفته می شود.

سرویس موکریان_رئیس دانشکده پرستاری بوکان گفت: با توجه به تصویب چارت سازمانی این دانشکده، جذب دانشجو در نیمه دوم امسال یا نیمه اول سال آینده از سرگرفته می شود.

به دنبال ادامه توقف جذب دانشجو در دانشکده پرستاری بوکان، «امیر علی آقایی» در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان گفت:  آبان ماه سال 1398 هیات بورد از شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت و درمان در راستای ارزیابیهای دوره ای، بعد از بازدید از دانشکده پرستاری سلماس و میاندوآب و نقده از پرستاری بوکان نیز بازدید کردند.

وی افزود: در اردیبهشت ماه همان سال و در حالی که هنوز نتیجه بازرسیهای هیئت بورد به ما اطلاع داده نشده بود، برای 36 نفر اعلام ظرفیت کرده بودیم اما با انتشار دفترچه علوم تجربی کنکور   1399 متوجه شدیم که دانشکده پرستاری بوکان حذف شده بود.

علی آقایی در ادامه این گفت و گو از اعلام نتیجه بازرسی هیات بورد از دانشکده پرستاری بوکان بعد از یک ماه خبر داد و گفت: هیئت از نبود چارت سازمانی در دو بخش اداری و هئیت عملی ایراد گرفته و اعلام کرد برای یک دوره جذب دانشجو متوقف می شود.

رئیس دانشکده پرستاری بوکان افزود: چهار ماه قبل موفق شدیم چارت سازمانی دانشکده را تصویب کنیم و در این چارت دانشکده دارای 12 نفر پرسنل اداری و 9 نفر هیئت عملی خواهد بود و  همزمان مجوز جذب یک نفرهیئت علمی را کسب کرده ایم و برای انتقال یک هیئت علمی دیگر به دانشکده نیز جذب شده است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مکاتبات متعدد صورت گرفته و پیگیریهای نماینده محترم بوکان در مجلس شورای  اسلامی برای استقرار چارت سازمانی دانشکده پرستاری بوکان در نیمه دوم امسال یا سال  آینده دانشجو جذب می کند.

 دانشکده پرستاری بوکان تنها مرکز آموزش عالی دولتی بوکان است که  در مهرماه سال ۱۳۹۱ با پذیرش ۳٦ دانشجو شروع به کار کرد./  گفت وگو از حسن معروف پور