دکتر محمدخانی سرپرست شهرداری بوکان شد

سرویس آذربایجان غربی_ به دنبال استیضاح و برکناری «رشید میرحسامی» از شهرداری بوکان، «دکتر ناصح محمد خانی»به عنوان سرپرست این شهرداری معرفی شد.

سرویس آذربایجان غربی_ به دنبال استیضاح و برکناری «رشید میرحسامی» از شهرداری بوکان، «دکتر ناصح محمد خانی»به عنوان سرپرست این شهرداری معرفی شد.

به گزارش زریان به نقل از بوکان موکریان، امروز دوشنبه (11 مهرماه) شورای شهر بوکان با پنج رای موافق و در دو مصوبه جداگانه «دکتر ناصح محمدخانی» را به عنوان سرپرست شهرداری بوکان و شهردار این شهرداری انتخاب وجهت انجام مراحل قانونی به فرمانداری بوکان معرفی کردند.

این اقدام شورای شهر بوکان بعد از آن صورت می گیرد که روز گذشته کمیته تطبیق فرمانداری بوکان، مصوبه برکناری «رشید میرحسامی» از شهرداری بوکان را تایید کرد.

« ناصح محمدخانی» دارای دکتری برنامه ریزی شهری است که سابقه 9 سال تصدی پست  شهرداری در شهرهای زرینه، دیواندره و تکاب و 13 سال سابقه کارمند شهرداری را در کارنامه خود دارد.

شهردار برتر استان کردستان در  سال 1392، شهردار نمونه فرهنگی استان کردستان در سال 1394 و مدیر برتر شهرستان دیواندره در سال های 1393 و 1395 و مولف کتاب بلوک شهری (راهنمایی برای طراحان شهری، معماران و برنامه ریزان شهری در سال 2020) بخشی دیگر از سوابق مدیریتی و علمی محمد خانی است.

 احمد رحمانی، ناصر کاکه زاده، ژیلا عبدی، گلاویژ حسینی، پحشان سلیمی از موافقان برکناری میرحسامی و معرفی محمد خانی به عنوان شهردار بوکان  و  «علی قادری» و «کمال کریمی» از مخالفان بودند.

#بوکان #شهرداری_بوکان #ناصج_محمد_خانی #دیواندره #سقز #تکاب