ورود هرگونه دام مازاد به مراتع کردستان ممنوع

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: دامداران می‌توانند برای چرای دام‌های خود در مراتع استان از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ مهر اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: دامداران می‌توانند برای چرای دام‌های خود در مراتع استان از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ مهر اقدام کنند.

بهزاد شریفی پور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: از آنجایی که استان کردستان تنها استان کشور است که عشایر پذیر نیست ورود هرگونه دام مازاد به مراتع استان ممنوع است.

وی افزود: در مساحت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتاری مراتع استان سالانه ۶۲۵ هزارتن علوفه تولید می‌شود.

شریفی پور خاطرنشان کرد: وجود دام مازاد در مراتع استان فشار مضاعفی بر مراتع وارد می‌کند و تبعات جبران ناپذیری را در کوتاه مدت دارد که از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاکی و ایجاد سیلاب‌ها در بالا دست، از عمده موارد آن است.

وی ضمن درخواست مشارکت فعال مردم در زمینه حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد که شهروندان هرگونه گزارش تخریب و تصرف اراضی ملی آتش سوزی قطع درختان خودرو تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ملی در خصوص حوزه کاری منابع طبیعی را به سامانه تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.