نماینده بوکان گفت:

تعجب معاون اول رئیس جمهور از وجود تنها یک بیمارستان در بوکان

سرویس موکریان_نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: معاون اول رئیس جمهور از وجود تنها یک بیمارستان در بوکان به شدت تعجب کرد.

سرویس موکریان_نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: معاون اول  رئیس جمهور از وجود تنها یک بیمارستان در بوکان به شدت تعجب کرد.

به دنبال انتشار خبر و تصویر دیدار «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم فهیم بوکان در مجلس شورای اسلامی با  دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور، حبیب زاده جزئیات این دیدار در گفت وگو با خبرنگار زریان موکریان تشریح کرد.

او در خصوص موضوعات مطرح شده در این دیدار گفت: در دیدار بنده با آقای مخبر در خصوص پروژه های بزرگراه بوکان _میاندوآب، کنار گذر بوکان و بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان بحث و گفت و گو شد.

حبیب زاده افزود: در این دیدار با اشاره به اتمام مراحل اداری ماده ۵۶ مبنی بر مشارکت بانک سپه در ساخت دو پروژه جاده بوکان _میاندوآب و کنار گذر بوکان همراهی بانک مرکزی با این موضوع را مطرح کردم.

انتقاد از کند بودن عملیات ساخت بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان درخواست تخصیص اعتبارات به آن دومین موضوعی است که به گفته حبیب زاده در دیدار با مخبر توسط وی مطرح شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سخنان معاون اول رئیس جمهور در این دیدار نیز گفت: در حالی که از وجود تنها یک بیمارستان در بوکان  ابراز تعجب کرد، در تماس تلفنی با وزیر بهداشت ‌و درمان دستور داد که این پروژه به سرعت پیگیری و مشکلات پیش روی آن بر طرف شود.

حبیب زاده در پایان گفت: معاون اول رئیس جمهور همچنین به رئیس بانک مرکزی  دستور داد که برای انجام سریع ماده ۵۶ اقدام کند..