18 کارگر شهرداری بوکان بلاتکلیف هستند!

سرویس موکریان_ 18 کارگر که به عنوان «نیروهای فضای سبز» در بخش های مختلف شهرداری به کارگرفته شده اند، بلاتکلیف هستند.

سرویس موکریان_ 18 کارگر که به عنوان «نیروهای فضای سبز» در بخش های مختلف شهرداری به کارگرفته شده اند، بلاتکلیف هستند.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان موکریان، 18 کارگر فضای سبز بوکان که سالهاست در بخشهای مختلف شهرداری به کار گرفته شده اند، نزدیک به دو ماه است بلاتکلیف هستند.یکی از این کارگران که نخواست نامش فاش شود، در گفت وگو با زریان موکریان جزییات این موضوع را به  شرح زیر تشریح کرد:

  31 خردادماه امسال پیمانکار فضای سبز و نوع این پیمان از «سود مدیریت» به «حجمی» تغییر کرد. در قرارداد «سود مدیریت» پیمانکار بیمه کارگران  و شهرداری بوکان حقوق آنها را پرداخت می کرد اما در قرارداد جدید که حجمی خوانده می شود تمامی تعهدات مربوط به کارگران متوجه پیمانکار است.

بر همین اساس پیمانکار اقدام به جذب نیروهای مورد نیازمی کند و با تاخیری یک ماه به کارگران مشغول در واحدهای مختلف شهرداری گفته می شود که به فضای سبز برگردند، این کارگران وقتی به فضای سبز برمی گردند با این حرف پیمانکار مواجه می شوند که «ظرفیت تکمیل شده است.»

چند روز قبل نیز که بیمه تیرماه کارگران فضای سبز واریز شده است، بیمه این 18 کارگر واریز نشده و این کارگران بلاتکلیف مانده اند و درخواست آنها برای جذب به صورت نیروی روز مزد از سوی شهرداری نیز بی پاسخ مانده است./

#بوکان #شهرداری_بوکان