پل تاريخي سلطان بوكان يادگاري از 600 سال قبل

کوردانه- پل تاريخي سلطان با 600 سال قدمت اثر ماندگار دوره صفويه در بوكان و يكي از ظرفيت هاي مغفول گردشگري در جنوب آذربايجان غربي است كه در كنار ساير آثار تاريخي و طبيعي از جاذبه هاي گردشگري بوكان محسوب مي شود.

کوردانه- پل تاريخي سلطان با 600 سال قدمت اثر ماندگار دوره صفويه در بوكان و يكي از ظرفيت هاي مغفول گردشگري در جنوب آذربايجان غربي است كه در كنار ساير آثار تاريخي و طبيعي از جاذبه هاي گردشگري بوكان محسوب مي شود.

به گزارش زریان موکریان ، ين اثر تاريخي در يكي از روستاهاي بخش مركزي بوكان واقع در 'ايل گورك' اين شهرستان و در نزديكي روستاي 'زيراندول' واقع شده است.
براي ساخت اين پل يك دهنه از سنگ چين خشك استفاده شده و با گذشته 600 سال از ساخت آن تنها قسمتي از گوشه شرقي پل دچار آسيب جزئي شده است كه  قرار است مرمت و بازسازي مي شود.
فنون معماري اين پل و قوس مناسبي كه براي آن در نظر گرفته شده تحمل آن را افزايش داده و موجب پايداري آن تاكنون شده است.
اين پل تاريخي در گذشته مسير فرعي كاروان هاي ايران با كشور عراق بوده و در زمان 'بداق سلطان' ساخته شده است.
 اين اثر براي نخستين در سال 1394 مورد مطالعه علمي و بررسي باستان شناسي قرار گرفت،
 بداق سلطان در روزگار سلطنت شاه سليمان صفوي حكومت منطقه 'مٌكري' را بر عهده داشته و به واسطه وي آثار ارزشمند از آن دوره برجا مانده است.
محلي كه پل در آن ساخته شده، مكان تلاقي 2 شاخه از جويبارهاي رودخانه سيمينه رود بوده است.
براي ساخت اين بنا به احتمال زياد از داربست چوبي استفاده شده، 
نوك طاق بزرگ در حدود هشت متر ارتفاع دارد و پل به احتمال زياد در فصل كم آب سال احداث شده است.
مصالح به كار رفته در بناي پل، عامل مؤثري در استحكام و استقامت در برابر سوانح طبيعي و يكي از عوامل ايستايي بنا در قرون متمادي بوده است.
براي ساخت آن از ساروج استفاده شده و سه پايه پل بر روي پي به صورت صخره آبي رنگ به ارتفاع حدود 2 متر ساخته شده است.
اين پل با 20 متر طول و 350 سانتي متر عرض از 2 طاق رومي تشكيل شده،
طاق كوچكتر با عرض سه متر و ارتفاع يك متر و 30 سانتي متر و طاق بزرگتر با عرض 6 متر و ارتفاع سه متر و 20 سانتي متر از باشكوه ترين قسمت هاي اين اثر است.

بیشتر سالخوردگان و کدخدایان منطقه معتقدند که حضرت علی قبل از ساخت این پل با اسب خویش به نام «دوُل دوُل» از این محل عبور کرده به گونة که طبق نظر مردم این منطقه می‌توان جای سُم دول دول را هنگام پرش از روی رودخانه را مشاهد کرد.

بر اساس این ایده هنگامی که باران می‌بارید و آب باران در داخل این‌جا پاها جمع می‌شد، مردم محل به خصوص دختران و پسران آن را متبرک دانسته و به سر و صورت و بدن خود می‌مالیدند. قدمت این پل تاریخی، بیش از ۴۵۰ سال است.


گزارش از حسین معروف پور