کلینیک قلب و عروق سینا - دکتر محمد جعفر یخکشی

۰۲۱-۲۲۳۶۶۱۴۸ ۰۹۱۲۰۵۵۷۳۰۶ سعادت آباد، میدان کاج، سرو غربی، پلاک ۱۱، ساختمان پزشکان سینا، طبقه سوم، واحد ۱۹

۰۲۱-۲۲۳۶۶۱۴۸
۰۹۱۲۰۵۵۷۳۰۶
سعادت آباد، میدان کاج، سرو غربی، پلاک ۱۱، ساختمان پزشکان سینا، طبقه سوم، واحد ۱۹
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان مکریان ،

۰۲۱-۲۲۳۶۶۱۴۸
۰۹۱۲۰۵۵۷۳۰۶
سعادت آباد، میدان کاج، سرو غربی، پلاک ۱۱، ساختمان پزشکان سینا، طبقه سوم، واحد ۱۹