گلایه شهروندان بوکانی از تغییر طعم و بوی آب شرب

سرویس عکس_ شهروندان بوکانی ساکن در مناطق مختلف این شهر در پیامهای متعددی که برای زریان موکریان ارسال کرده اند از تغییر طعم و بوی آب شرب این شهر خبر دادند.

سرویس عکس_  شهروندان بوکانی ساکن در مناطق مختلف این شهر در پیامهای متعددی که برای زریان موکریان ارسال کرده اند از تغییر طعم و بوی آب شرب این شهر خبر دادند.
حسن  معروف پور حسن معروف پور