مخالفت صریح محیط زیست با فعالیت معدن در پناهگاه میش مرغ بوکان

سرویس موکریان_ رئیس اداره محیط زیست شهرستان بوکان گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی مخالفت خود در خصوص فعالیت یک واحد معدن در پناهگاه میش مرغ در بوکان را به صراحتا به اداره کل صنعت و معدن آذربایجان غربی اعلام کرده است.

سرویس موکریان_ رئیس اداره محیط زیست شهرستان بوکان گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی مخالفت خود در خصوص فعالیت یک واحد معدن در پناهگاه میش مرغ در بوکان  را به صراحتا به اداره کل صنعت و معدن آذربایجان غربی اعلام کرده است.

به دنبال انتشار ویدیویی از ایجاد جاده خاکی توسط مالکان یک معدن در محدوده  پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو حمامیان آخرین زیستگاه میش مرغ پرنده در معرض خطر انقراض ، «آوات بازیار» به زریان موکریان گفت: معدن یاد شده در سال ۱۳۸۷  در محدوده روستای طاهر آباد  موافقت مشروط از اداره  حفاظت محیط زیست اخذ کرد.

وی افزود:محدوده معدن در آن زمان منطقه آزاد بود   که در سال ۱۳۹۰ با توجه به اینکه  زیستگاه اصلی گونه نادر و درحال انقراض میش مرغ در این منطقه قرار گرفته است،محدوده مذکور به عنوان یکی از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست (پناهگاه حیات وحش دشت سوتاوه حمامیان )ارتقا ء پیدا کرد و  هر گونه اقدام در آن منطقه برابر قانون حفاظت محیط زیست مستلزم اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است.

بازیار در ادامه خاطر نشان کرد: معدن یاد شده در یک  دهه گذشته غیر فعال بوده و هرگونه اقدام تازه در آن منوط به استعلام است و  اخیر اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی مخالفت خود را صراحتا به اداره کل صمت اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: محیط زیست اجرای هرگونه عملیات در این محدوده تا تعیین تکلیف مجوزهای صادره را ممنوع اعلام نموده است.