شکوه یک مملکت در گرو شرافتمندی معلمان آن مملکت است وبس! / کاوه صوفی احمدی

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «کاوه صوفی احمدی» دبیر مدارس بوکان نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «کاوه صوفی احمدی» دبیر مدارس بوکان نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

بنده بعنوان یه فرد فرهنگی و به نمایندگی از طرف بسیاری از فرهنگیان گرامی  دوست وهمکار، برخود وظیفه میدانم از جایگاه ومنزلت همه ی جامعه ی فرهنگی علی الخصوص فرهنگیان زادگاهم شهرستان بوکان دفاع نمایم و برای تحقق آرمان های نظام تعلیم وتربیت وسیستم آموزشی کشورم از هیچ کوشش و تلاشهای دریغ ننمایم.

چندی پیش شاهد مطلبی در کانالی  تحت عنوان شهروند مطالبه گر،ارائه گردید که از دیدگاه بنده وسایر همکاران معززم اهانت و نوعی تضعیف جایگاه و منزلت فرهنگیان عزیز بوده است.

مطلبی که حکایت از سواستفاده ی معلمان و کادرمدیریتی مدارس از کمک های نقدی اولیای گرامی دانش آموزان به مدارس و حکایت از خو ومنش حقیرانه دارد.

 چطور یک شهروند بزرگوار بخودش اجازه میدهد این چنین بی باکانه، معرفت ومنش تمامی همکارانم را زیر سوال بیاورد انهم با ایراد چنین موضوع حقیرانه ای که کادر آموزشی و مدیریتی مدارس برای تهیه ی قندوچای مصرفی از منبع کمک های نقدی انجمن واولیای مدارس،استفاده می کنند!!!

بنده بعداز سی سال خدمت در کادر مدیریتی آموزشگاه های هرسه مقطع ابتدایی،  متوسطه ی یک ومتوسطه ی دو،به تمام شرافت واصول انسانی،ام سوگند یاد میکنم هیچوقت در هیچ جا ومکانی از مدارس اشتغال بکارم چنین کار حقیرانه وبدور از جوانمردی رو مشاهده نکرده ام وهرگز نشنیده ام. برعکس بارها شاهد حمایت های مادی، ومعنوی این قشر بامرام وبامعرفت بوده ام که برای امورات خداپسندانه وخیریه از منبع مالی خویش،هزینه کرده اند و بدون هیچگونه بزرگنمایی ورسانه ای کردن ،کاملا محرمانه اقدام به اموراتی همچو تهیه ی گوشی اندروید وتبلت برای دانش اموزان عزیز،بی بضاعت نموده اند و غیره.....

- حال سخن را کوتاه نماییم و با یک جمله مطلب را به پایان برسانم «شرافتمندی و شکوه یک مملکت در گرو عزت وشرافتمندی معلمان آن مملکت است وبس!!!!»