بعد از دستگیری هشت عضو شورای شهر پیرانشهر اعلام شد:

بعد از دستگیری هشت عضو شورای شهر پیرانشهر اعلام شد:

سرویس موکریان_ یک هفته بعد از اعلام خبر دستگیری اعضای شورای دور چهارم پیرانشهر، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از شناسایی شبکه تخلف ۱۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری پیرانشهر و صدور قرار جلب برای ٨ نفر در این خصوص خبر داد.

سرویس موکریان_ یک هفته بعد از اعلام خبر دستگیری اعضای شورای دور چهارم پیرانشهر، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از شناسایی شبکه تخلف ۱۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری پیرانشهر و صدور قرار جلب برای  ٨ نفر در این خصوص خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، یک هفته بعد از آنکه رسانه های محلی پیرانشهر گزارش دادند که هشت عضو  شورای دوره چهارم این شهر  مرتبط با جرائم مالی و فساد اقتصادی و مدیریتی بازداشت شده اند،  ناصر عتباتی رئیس دادگستری آذربایجان غربی ازشناسایی شبکه تخلف ۱۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری پیرانشهر خبر داد.

 

 او‌ روز سه‌شنبه در گفت وگو با روابط عمومی دادگستری آذربایجاپ غربی  اظهار کرد: طبق گزارش نیروهای امنیتی پیرانشهر مبنی بر شناسایی شبکه تخلف گسترده در شهرداری پیرانشهر، موضوع در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی تحقیقات در این خصوص آغاز شد.

 

او افزود: با توجه به تحقیقات اولیه مشخص شد که فردی در سال ۱۳۷۸ با درخواست شخصی خود نسبت به تفکیک زمین ۲ هکتاری با مصالحه با شهرداری اقدام و برابر این مصالحه ۷۲ درصد از زمین خود را به شهرداری پیرانشهر واگذار کرده است.

 

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: پس از فوت مالک اولیه، وراث وی با اقدامات متعدد همچون طرح دعوی در محاکم نسبت به ابطال این مصالحه نامه اقدام کرده اند که این اقدامات منجر به نتیجه نشده و با وجود تاکید محاکم دادگستری، بازرسی استان و استانداری بر غیر قانونی بودن مصالحه مجدد، در سال ۱۳۹۴ برابر مصوبه شورای شهر وقت پیرانشهر درخواست مصالحه مجدد وراث مورد پذیرش قرار گرفته و بدین ترتیب برابر ارزیابی اولیه، با این مصالحه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از حقوق بیت المال تضییع شده است.

 

عتباتی گفت: با اقدامات قضایی تاکنون ٨ نفر در این خصوص شناسایی و جلب آنها صادر شده و بازداشت شدگان با قرار قانونی به زندان معرفی شده ضمن اینکه تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد این تخلف ادامه دارد.