ملک یک هزار مترمربعی در بوکان مشمول مصوبه مولدسازی

سرویس موکریان_ در لیست جدید از اموال مشمول مصوبه مولدسازی یک ملک در بوکان به مساحت یک هزار 191 مترمربع نیز آمده است.

سرویس موکریان_ در لیست جدید از اموال مشمول مصوبه مولدسازی یک ملک در بوکان به مساحت یک هزار 191 مترمربع نیز آمده است.

 به گزارش زریان موکریان،  سرانجام پس از واکنش های فراوان به مصوبه مولد سازی، ظهر روز دوشنبه اول اسفندماه، وزیر اقتصاد از راه اندازی سامانه هیات مولد سازی برای شفاف شدن تصمیمات این هیات خبر داد.

  در این سامانه چند لیست از اموال دولتی که که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند، منتشر شد که یک ملک در بوکان در این لیستها قرار دارد.

ملک مورد نظر مرکز آموزش داشبند با یک هزار 191 مترمربع مساحت است.

در لیست جدید از اموال مشمول مصوبه مولدسازی 9 ملک از شهرهای خوی، ارومیه ، بوکان و پیرانشهر به چشم می خورد.

 مولدسازی در لغت یعنی بهره ور کردن و در اصطلاح اقتصادی نیز به بهره ور کردن دارایی ها اشاره دارد یعنی هرگونه تلاش و اقدامی که بهره وری یک دارایی را افزایش دهد. هدف اصلی این مصوبه تبدیل دارایی که راکد است و زایش ندارد با دارایی که مولد است و زایش دارد و می تواند تولید و شغل را گسترش دهد.