ثبت رکورد ملی توسط هنرمند خوشنویس مهابادی

سرویس موکریان _ هنرمند مهابادی که با هر دو دست و به 15 روش خوشنویسی می کند،توانست رکورد ملی خود را ثبت کند.

سرویس موکریان _ هنرمند مهابادی که با هر دو دست و به 15 روش خوشنویسی می کند،توانست رکورد ملی خود را ثبت کند.

به گزارش زریان موکریان، سید محمدی، هنرمند خوش نویس مهابادی، اظهار داشت با هردو خودکار و قلم نی می توانم به شیوه های  واژگون و دایره ای  به 15 شیوه  زیبا نویسی کنم و حدود  46  سال است که زیبا نویسی می کنم.

سید محمدی، که هنر خود را در مراسمی به نمایش گذاشت، پس از سالها تلاش و زیبا نویسی به اشکال مختلف، توانست نشان افتخار را به گردن  آویزد.

قاسمعلی رضایی، مدیرمؤسسه ثبت رکورد های ملی ایران و آسیا گفت: سبک خاصی که برای این هنرمند محسوب می شود سبک دایره ای و واژگون با خودکار و قلم نی و با هردو دست  در حوزه تعدد نویسی همراه با زیبا نویسی است.