نویسنده بوکانی کتاب «تاریخ و کُردشناسی» را به فارسی ترجمه کرد

سرویس کوردانه_نویسنده بوکانی کتاب «تاریخ و کُردشناسی» اثر «دکتر نجاتی عبدالله» را از کوردی به فارسی ترجمه کرد.

سرویس کوردانه_نویسنده بوکانی کتاب «تاریخ و کُردشناسی» اثر «دکتر نجاتی عبدالله» را از کوردی به  فارسی ترجمه کرد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، «امیر حقیقی» نویسنده و مترجم بوکانی کتاب «تاریخ و کُردشناسی» اثر «دکتر نجاتی عبدالله» را از کوردی به  فارسی ترجمه کرد.

دکتر نجاتی عبدالله نویسنده کتاب داری  دکترای تاریخ معاصر از دانشگاه پاریس دهم  است که تا به امروز بیش از 60 عنوان کتاب به زبان انگلیسی و فرانسوی چاپ کرده است.

حقیقی در خصوص کتاب «تاریخ و کُردشناسی»  به زریان موکریان گفت: «دکتر نجاتی عبدالله» در این کتاب با استناد به منابع فرانسوی و انگلیسی اقدام به گردآوری مجموعه ای جذاب از تحقیقات کردشناسان اروپایی در رابطه با  فرهنگ مناطق کردنشین، همچنین  خاطرات  و گزارشات مربوط به سرحدات ایران و عثمانی در ادوار مختلف کرده است.

وی افزود:  از مطالب قابل توجه در این کتاب  نوشته های بازیلی نیکیتین، در مورد "بیت" و نیز خاطرات "گاسپاردروول" از نواحی کردنشین ایران است.

حقیقی ضمن آنکه کتاب مورد نظر  را ارزشمند خواند، در خصوص هدف از ترجمه این کتاب به زبان فارسی نیز گفت:
ضمن ادای دین به نسبت به فرهنگ غنی هم زبانان خود، به دنبال ایجاد ارتباط ضروری میان محققین اقلیم کردستان با پژوهشگران ایرانی، بعنوان بخشی از تاریخ مشترک نیز بوده ام.

  «تاریخ و کُردشناسی»   در  در 316 صفحه توسط انتشارات معتبر فراز به چاپ رسیده است.

حقیقی پیشتر کتاب « زندگینامه سید علی اصغر کردستانی»  اثر «محمد حمه باقی» و «کُرد از دیدگاه شرق شناسان» اثر «دکتر فرهاد پیربال» را نیز به فارسی ترجمه کرد.

حقیقی مترجم و دبیر بازنشسته  و نوه ماموستا عباس حقیقی شاعر نامدار بوکانی است./

 #بوکان #امیر_حقیقی #کورد #کوردستان #کُرد #کُردستان