قاچاقچی ماینر در مهاباد ۱.۵ میلیارد ریال جریمه شد

سرویس موکریان_ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: قاچاقچی ماینر که قصد داشت پنج دسنگاه از این نوع را در مهاباد توزیع کند، به پرداخت یک میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

سرویس موکریان_  مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: قاچاقچی ماینر که قصد داشت پنج دسنگاه از این نوع را در مهاباد توزیع کند، به پرداخت یک میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

 به گزارش زریان موکریان، حسین نجف زاده در جمع خبرنگاران گفت:  مامورین دایره مبارزه باقاچاق کالا وارز شهرستان مهاباد در پی کسب اخبار واطلاعات واصله مبنی برنگهداری کالای قاچاق از نوع ماینر دریک باب منزل مسکونی به محل عزیمت و با رعایت موازین شرعی و قانونی درحین بازرسی از منزل مذکور 5 دستگاه ماینر را به ظن قاچاق کشف وضبط نموده و مراتب را جهت رسیدگی واظهارنظر قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد ارسال نمودند.

دکترنجف زاده  اظهار داشت:  متهم توسط شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالاوارز شهرستان مهاباد احضار و ضمن قبول مالکیت کالاهای مکشوفه  از ارائه هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی دال بر ورود قانونی کالا به کشور اظهارعجز نموده و شعبه مذکور نیز پس ازجری تشریفات قانونی و دفاعیات  غیرموجه و غیرمستدل و عدم اخذ مجوز قانونی ازمراجع ذی ربط و نیزعدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اتهام وارده نسبت به مشارالیه را محرز دانسته وی راعلاوه برضبط ماینرهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت یک میلیارد و517 میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

وی درخاتمه ازشهروندان درخواست نمود درصورت مشاهده هرگونه تخلف مربوط به قاچاق کالاوارز موضوع راازطریق سامانه اینترنتی  www,tazirat135.ir ویاتلفن 135 سازمان تعزیرات حکومتی ویاازطریق تلفن 110 به پلیس مبارزه باقاچاق کالاوارز استان گزارش نمایند.