حضور وزیر اقتصاد در بوکان به روایت تصویر

سرویس عکس_ روز جمعه پنج خرداد «دکتر سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی به بوکان سفر کرد و در جلسه شورای اداری و هماهنگی فعالین اقتصادی و اصناف بوکان شرکت کرد. در این جلسه که با حضور «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان بوکان و مهندس صنعتی فرماندار بوکان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، مشکلات و موانع تولید توسط صاحبان مشاغل و کارآفرینان بیان و دستورات لازم در جهت رفع آنان توسط وزیر اقتصاد و امور دارایی صادر گردید. به دنبال دعوت و پیگیری «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، «دکتر سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی به همراه هیئتی متشکل ازجناب آقای رضوانی فر معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، جناب آقای دکتر فرخی نژاد مدیر عامل بانک کشاورزی، جناب آقای دکتر قوامی معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادو دکتر شمسی نژاد مدیر عامل محترم بانک مهر اقتصاد در بوکان حضور پیدا کردند.

سرویس عکس_  روز جمعه پنج خرداد «دکتر سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی به بوکان سفر  کرد و در جلسه شورای اداری و هماهنگی فعالین اقتصادی و اصناف بوکان  شرکت کرد.
در این جلسه که با حضور «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان بوکان و مهندس صنعتی  فرماندار بوکان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد،  مشکلات و موانع تولید توسط صاحبان مشاغل و کارآفرینان بیان و دستورات لازم در جهت رفع آنان توسط وزیر اقتصاد و امور دارایی صادر گردید.
 به دنبال دعوت و پیگیری «حاج انور حبیب زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، «دکتر سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی به همراه هیئتی متشکل ازجناب آقای رضوانی فر معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، جناب آقای دکتر فرخی نژاد مدیر عامل بانک کشاورزی، جناب آقای دکتر قوامی معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادو دکتر شمسی نژاد مدیر عامل محترم بانک مهر اقتصاد در بوکان حضور پیدا کردند.