دانشگاه کردستان رتبه سیزدهم دانشگاه‌های کشور را در فهرست نیچر ایندکس کسب کرد

دانشگاه کردستان در فهرست جدید نیچر ایندکس، رتبه سیزدهم دانشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داد.

دانشگاه کردستان در فهرست جدید نیچر ایندکس، رتبه سیزدهم دانشگاه‌های کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش زریان موکریان به نقل از ایسنا، این نظام رتبه‌بندی سالانه موسسه‌های جهان را بر پایه سنجه‌های گوناگون ارزیابی می‌کند و نام ۵۰۰ موسسه برتر را منتشر می‌کند که امسال هیچ یک از موسسه‌های ایرانی نتوانسته‌اند در میان موسسه‌های برتر جهان جای گیرند.

هر ساله «نیچر ایندکس» به رتبه‌بندی کشورها در سراسر جهان بر پایه دستاوردهای پژوهشی با کیفیت بالای آنها در سال گذشته می‌پردازد.

رتبه ملی موسسه‌های ایرانی در این سیاهه، بر پایه سنجه میزان مشارکت گزارش شده که دانشگاه کردستان رتبه سیزدهم را دربین ۱۱۲ دانشگاه ایرانی کسب کرده است.

این رتبه‌بندی بر پایه بخش کوچکی از دستاوردهای پژوهشی کشورها انجام می‌شود و برای درک بهتر جایگاه آنها باید نظام‌های رتبه‌بندی دیگر نیز مرور شوند.

«نیچر ایندکس» با شمارش شمار مقاله‌های پدیدآوران در نشریه‌های نمایه‌شده‌، امکان رتبه‌بندی کشورها را بر پایه سه سنجه کلیدی شمار مقاله‌ها (AC)، شمار کسری (FC)، و شمار کسری وزنی (WFC) فراهم می‌کند.

انتهای پیام