هنرمند بوکانی جشنواره تئاتر آذربایجان غربی را داوری می کند

سرویس موکریان_هنرمند بوکانی سی و سومین جشنواره استانی تئاتر آذربایجان غربی را داوری می کند.

سرویس موکریان_هنرمند بوکانی سی و سومین جشنواره استانی تئاتر آذربایجان غربی را داوری می کند.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، «افشین ناصری» هنرمند و کارگران بوکانی  یکی از پنج داوری است که سی و سومین جشنواره استانی تئاتر آذربایجانغربی را داوری می کند.

ناصری مسئول انجمن هنرهای نمایشی بوکان است که مهرماه امسال با کارگردانی نمایش «از همه جا بی خبر» در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی حضور پیدا کرد.

  سی سومین جشنواره تاتراستانی ۱۶تا۱۸اذردر ارومیه برگزارمی شود که  پنج داور (سه نفر از ارومیه، یک نفر از نقده و یک نفر از بوکان) کار بازبینی آثار را از امروز آغاز کرده اند.

 31 اثر به این جشنواره ارسال شده است که دو اثر آن از بوکان است و هشت اثر به بخش مسابقه جشنواره راه پیدا می کند./