تکمیل احداث شبکه 5/2 کیلومتری هدایت آبهای سطحی در شهر بوکان

سرویس موکریان_شهرداری بوکان موفق به تکمیل احداث شبکه هدایت آبهای سطحی به طول 2کیلومتر و 500 متر شد.
«ناصح محمد خانی» شهردار بوکان روز یک شنبه 18 دیماه در گفت و گو با خبرنگار زریان موکریان گفت: با اتمام لوله گذاری،  دال گذاری و پوشش آن کانال هدایت آبهای سطحی در بلوار استاد هه ژار و اتصال این کانال به کوچه نور،  عملیات احداث و ساخت این کانال به اتمام رسید.

وی افزود با اتمام ساخت این کانال و اتصال کوچه نور ۶ به آن، روان آب های ناشی از بارندگی باران و برف از مناطق بالادستی کلتپه، مسجد تنعیم، شهرک فرهنگیان، خیابان های شورا، زانیار، شهید عباسی، استادان، وفایی و ... جمع آوری و به سیمینه رود منتقل می شود.

محمد خانی خاطر نشان کرد: : این کانال فاز نهایی و تکمیل شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی است که  2کیلومتر و 500 متر طول دارد./