اثر«عباس کمندی» به قیمت چند هزار دلار فروخته شد

سرویس کوردانه_ شهروند سلیمانیەی یکی از تابلو‌های هنرمند "عباس کمندی" را که یکی از اشعار منتشرنشده‌ی هنرمند با دستخط وی بر پشت این تابلو نقش بسته را  با مبلغ چند هزار دلار خریداری کرد

سرویس کوردانه_ شهروند سلیمانیەی یکی از تابلو‌های هنرمند

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان به نقل از کردستان24  یکی از نویسندگان ساکن سلیمانیە کە خواست نامش منتشر نشود، بە خبرنگار کردستان۲۴ گفت: تابلوی  مورد نظر "شیر بارزان" اثر  استاد کمندی هنرمند نقاش، شاعر و خواننده‌ی کرد  سال ۲۰۱۲ در سلیمانیە بە نمایش گذاشته شده است. این تابلو کە درزمینه‌ی یک متر در ۷۰ سانتی‌متر با استفاده از رنگ و روغن نقاشی شده، یکی از اشعار منتشرنشده‌ی کمندی نیز با دستخط هنرمند کمندی در وصف زندەیاد"مصطفی بارزانی"  بر پشت آن نقش بسته است.

این نویسنده‌ی اهل سلیمانیە گفت: "تابلوی مذکور کە من مشتاق بە دست آوردن آن بودم، نزد شخصی نگهداری می‌شد." وی گفت: " این نقاشی کە بە همراه تعداد دیگری از تابلوهای نقاشی کمندی ترسیم‌شده است، تاریخ ترسیم آن معلوم نیست. تابلوهای دیگر فروخته‌شده‌اند و من هم این تابلو را بە منظور حفظ و نگهداری آن خریداری کردم.

عباس کمندی، در سال ۱۳۳۱ خورشیدی در محله‌ی "جورآباد" سنندج متولد شد. در ۱۸ فعالیت هنری را با نویسندگی برای رادیو آغاز کرد و سپس زندگی هنری وی بیشتر با نویسندگی، شاعری، نقاشی و خوانندگی عجین شد.

کمندی ۱ خرداد ۱۳۹۸ در سن ۶۸ سالگی در شهر سنندج درگذشت.