پروژه تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع ، خط تغذیه ، انشعابات ، ایستگاهها ، شیرها ، حوضچه¬ها ، حفاظت کاتد

شرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه ( دریافت استعلام ارزیابی کیفی ، ارائه اسناد ارزیابی کیفی ، دریافت مابقی اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ، مهر و امضاي اسناد مناقصه ، بازگشایی پاکتها ) بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت.

شرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه

( دریافت استعلام ارزیابی کیفی ، ارائه اسناد ارزیابی کیفی ،  دریافت مابقی اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ، مهر و امضاي اسناد مناقصه ، بازگشایی پاکتها ) بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت.

 

تجديد آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

(تجديد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ) شماره 79/1402/2201

نوبت دوم

شرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه

( دریافت استعلام ارزیابی کیفی ، ارائه اسناد ارزیابی کیفی ،  دریافت مابقی اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ، مهر و امضاي اسناد مناقصه ، بازگشایی پاکتها ) بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت.

 

1- مناقصه گزار : شركت گاز استان آذربايجانغربي

2- موضوع مناقصه : پروژه تعميرات و نگهداری شبكه توزیع ، خط تغذیه ، انشعابات ، ايستگاهها ، شيرها ، حوضچه­ها ، حفاظت كاتديك و جابجایی علمک در سطح شهرستان مهاباد و روستاهاي تابعه  

 

3-  محل اجرای پروژه: شهرستان مهاباد

4- استاندارد اجرای کار : مطابق مشخصات فني و استانداردهاي پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 

5- شرایط متقاضیان :

- داشتن شخصیت حقوقی

- داشتن گواهي صلاحيت معتبر پایه پنج يا بالاتر در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

- توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 

6- نحوه دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:   www. setadiran.ir

7- مهلت زمانی دریافت کاربرگهای  استعلام ارزیابی:                                                ساعت 16 تاریخ     24/04/1403

8- مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگها واسناد استعلام ارزیابی:                          ساعت 16 تاریخ     07/05/1403

9- شماره مناقصه ثبت شده در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  :            2003091931000045

10- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : مطابق مصوبه شـماره123402/ت 50659ﻫ  مـورخ22/9/94 هيات وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود. 

11- اطلاعات تماس مناقصه گزار : مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا در صورت داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه ، با تلفن شماره33477170-044 تماس يا از طريق نمابر شماره 33444475-044  مکاتبه نمایند.

آدرس: دفتر امور پیمانها واقع در اروميه ، خيابان مولوي ، شركت گاز استان آذربايجانغربي ، طبقه اول ، اتاق 102

مسئولیت اطلاع از روند برگزاری الکترونیکی مناقصه و کنترل های لازم بر عهده مناقصه گران می باشد. براي آگاهي از اخبار ،  آگهي هاي مناقصه ، مزايده و عملكرد شركت گاز استان آذربايجان غربي مي توانيد به كانال پيام رسان سروش به آدرس @WAZARGAS  مراجعه فرماييد.         

                                                                                            روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی