شهرداری مهاباد برنده پرونده 700 میلیارد تومانی

سرویس موکریان_ رأی نهایی در خصوص پرونده باغ اسماعیل آقا به نفع شهرداری مهاباد صادر شد.

سرویس موکریان_  رأی نهایی در خصوص پرونده  باغ اسماعیل آقا به نفع شهرداری مهاباد صادر شد.

«مهندس بابک رستم پور» شهردار مهاباد در گفت و گو با خبرنگار زریان موکریان، گفت:  سرانجام بعد از پیگیری های متعدد؛ رای نهایی پرونده ملک باغ اسماعیل آقا به ارزش 700 میلیارد تومان صادر شد.

وی افزود: حکم مالکیت این ملک که  شامل زمین چمن مصنوعی و گلخانه و زمینهای متعلق به شهرداری، به متراژ حدود ۱/۶ هکتار  از شعبه اول دیوان عالی کشور صادر شد.

رستم پور تاکید کرد: مالکیت ملک مزبور به شهرداری اعاده و شهرداری مهاباد مالک قانونی این ملک می باشد.

  سال گذشته حکم تخریب یک زمین ورزشی و گلخانه متعلق به شهرداری مهاباد در ملک باغ اسماعیل آقا  به مساحت ۱.۵ هکتار توسط محاکم قضایی صادر شده بود./

#مهاباد #شهرداری_مهاباد #زریان