مسئول 115 بوكان : 4 دقيقه زودتر از زمان استاندارد بر بالين بيماران حاضر مي شویم

سرویس موکریان_ مسئول فوريت هاي پزشكي 115 بيمارستان شهيد قلي پور بوكان گفت: 4 دقيقه زودتر از زمان استاندارد بر بالين بيماران در د اخل شهر حاضر مي شویم.

سرویس موکریان_  مسئول فوريت هاي پزشكي 115 بيمارستان شهيد قلي پور بوكان گفت: 4 دقيقه زودتر از زمان استاندارد بر بالين بيماران در د اخل شهر حاضر مي شویم.

«طاها قاسمی» روز دوشنبه 19 دیماه در گفت و گو با خبرنگار زریان موکریان گفت: متوسط مدت زمان رسيدن اورژانس شهرستان بوكان بر بالين بيماران در سوانح داخل شهر چهار دقيقه است در حاليكه زمان استاندارد براي حضور در حوادث شهري براي فوريت هاي پزشكي هشت دقيقه اعلام شده است.

قاسمی در مورد مدت زمان لازم براي امداد رساني به سوانح جاده اي در شهرستان بوكان نيز افزود: مدت زمان استاندارد حضور اورژانس در سوانح جاده اي در كشور 15 دقيقه است در حاليكه اورژانس بوكان به طور متوسط در هفت دقيقه بر بالين مصدومان حضور پيدا مي كند.

وی اضافه کرد: مدت حضور بر بالين بيمار در بوکان در مقايسه كشوري از وضعيت مطلوبی برخوردار است.

قاسمي همچنين در خصوص مزاحمت هاي تلفني به اورژانس گفت: مزاحمت تلفنی موجب صدمه به ماموريت هاي اورژانس مي شود و خدمت رساني را مختل مي كند چرا كه ممكن است هم زمان مورد اورژانسي واقعي گزارش شود، شهروندان بايد بدانند با مزاحمت تلفني ممكن است فرصت حيات از يك بيمار نيازمند سلب شود.

مسئول فوريت هاي پزشكي 115 بيمارستان شهيد قلي پور بوكان  ادامه داد: به منظور تسریع در ارائه خدمات درمانی اورژانسی و کاهش زمان حضور بر بالین بیماران پاسخگویی به بیماران اورژانسی در مرکز استان متمرکز شده و توسط "دیسپچ "مستقر در مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه صورت می‌پذیرد.

وی اضافه کرد: شهرستان بوکان سومین شهر آذربایجانغربی است که به این سیستم وصل شده  و ماموریت‌ها به نزدیکترین مرکز به صحنه حادثه اعلام می شوند.

شهرستان بوكان هم اكنون داراي هفت مركز فوريت هاي پزشكي، 9 دستگاه آمبولانس و 60 نفر كادر 115 مي باشد.