کشف شیشه از یک خودرو در پیرانشهر

فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر گفت: در یک عملیات موفقیت آمیز ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه از یک دستگاه خودرو در این شهرستان کشف و ضبط شد.

فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر گفت: در یک عملیات موفقیت آمیز ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه از یک دستگاه خودرو در این شهرستان کشف و ضبط شد.

سرهنگ صادق رستم زاده افزود: این میزان مواد مخدر به صورت ماهرانه ای در این خودرو جاسازی شده بود که با تلاش مرزبانان کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: در این ارتباط یک دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر قاچاقچی نیز دستگیر شدند