با دستور دادستان بوکان صورت گرفت؛

قلع و‌قمع 16 مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در بوکان

سرویس موکریان، با دستور دادستان بوکان 16 مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در بوکان قلع و‌قمع شد.
به گزارش زریان موکریان، با دستور «علی زاهد» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوکان، ۱۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستای آلبلاغ و گل بهی  قلع و قمع شد.
با این قلع و قمع ها هفتاد هزار مترمربع زمین کشاورزی آزاد سازی شد و ۱۲ حلقه چاه مسدود شد.
با انتصاب«علی زاهد» به عنوان  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوکان شاهد تحولات مهمی در حوزه بر خورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و تفکیک غیرقانونی اراضی کشاورزی هستیم.