محکومیت 4میلیاردی سه قاچاقچی و محتکر در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی _ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ازمحکومیت 4میلیارد و409 میلیون ریالی قاچاقچی سوخت و یکدستگاه موتورسیکلت خارجی و محتکر روغن در این استان خبرداد.

سرویس آذربایجان غربی _ مدیرکل تعزیرات حکومتی  آذربایجان غربی ازمحکومیت 4میلیارد و409 میلیون ریالی قاچاقچی سوخت  و  یکدستگاه موتورسیکلت خارجی و محتکر روغن در این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، «حسین نجف زاده » در گفت و گو با خبرنگاران گفت: مامورین یگان حفاظت گمرک بازرگان درحین گشت زنی به یک دستگاه کامیون تریلی  مشکوک و در بازرسی از آن مقدار1800 لیتر سوخت از نوع گازوئیل کشف و به ظن قاچاق توقیف و مراتب راجهت رسیدگی و صدورحکم قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو ارسال نمودند.

وی افزود:  متهم توسط شعبه دوم ویژه قاچاق کالاوارز شهرستان ماکو احضار ودراظهارات خود ضمن قبول مالکیت سوخت مکشوفه از ارائه هرگونه مدارک قانونی اظهارعجز نموده و شعبه مذکور نیز پس ازجری تشریفات قانونی و با توجه به عدم ارائه اسناد و مدارک محکمه پسند از سوی متهم وی را علاوه برضبط سوخت مکشوفه به نفع دولت به پرداخت  933 میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

وی در ادامه از محکومیت محتکر روغن موتور در مهاباد خبر داد و گفت: اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان مهاباد طی گزارشی به تعزیرات حکومتی اعلام داشته که یکی عاملین توزیع روغن موتور مرتکب تخلف احتکار مقادیرزیادی انواع روغن موتور گردیده است .

دکترنجف زاده  اظهار داشت:  متهم توسط شعبه احضار و اتهام احتکار به ایشان تفهیم گردیده وباتوجه به انکار موضوع وعدم قبول ارتکاب تخلف مذکور،مرجع رسیدگی کننده ضمن بررسی دقیق فاکتورهای فروش متهم  و پس ازاستعلام مجدد ابهامات پرونده ازسازمان مذکور پس از جری تشریفات قانونی و اینکه روغن موتور از طرف دولت جزو کالاهای ضروری اعلام شده اتهام انتسابی رامحرز تشخیص داده و نامبرده را علاوه برالزام به عرضه و فروش کالاهای احتکارشده درشبکه قانونی به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم نمود.

 میرکل تعزیرات حکومتی  آذربایجان غربی  در ادامه ضمن اشاره به توقیف یک دستگاه موتورسیکلت خارجی توسط مامورین دایره مبارزه باقاچاق کالاوارزاستان به  ظن قاچاق اشاره کرد و گفت: متهم توسط شعبه ششم ویژه قاچاق کالاوارزشهرستان ارومیه احضار لیکن موفق به ارائه اسنادومدارک مثبته گمرکی دال برورودقانونی کالا به کشورنشده لذاشعبه مذکور نیز باجری تشریفات قانونی وعدم ارائه اسنادومدارک محکمه پسندازسوی متهم  وعدم معرفی ایادی ماقبل اتهام انتسابی به وی رامحرز تشخیص داده  ونامبرده راعلاوه برضبط موتورسیکلت  مکشوفه به نفع دولت بپرداخت 2 میلیاردو476 میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

وی درخاتمه ازشهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه تخلف مربوط به قاچاق کالاوارز موضوع راازطریق سامانه اینترنتی  www,tazirat135.ir ویاتلفن 135 سازمان تعزیرات حکومتی ویاازطریق تلفن 110 به پلیس مبارزه باقاچاق کالاوارز استان گزارش نمایند.  /