راهکارهای حفظ و توسعه میراث فرهنگی بوکان بررسی شد

سرویس موکریان _کارشناسان معماری و باستان شناسی در نشستی، راهکارهای حفظ و توسعه میراث فرهنگی شهرستان بوکان را بررسی کردند.

سرویس موکریان _کارشناسان معماری و باستان شناسی در نشستی، راهکارهای حفظ و توسعه میراث فرهنگی شهرستان بوکان را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری که به ریاست مهندس صنعتی فرماندار شهرستان بوکان و با حضور حاج احمد رحمانی رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از کارشناسان حوزه معماری، شهرسازی، میراث فرهنگی برگزار شد تا مسائل، مشکلات و راهکارهای لازم در خصوص حفظ و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بوکان را بررسی نمایند.
در ابتدای این جلسه، محمدپور رئیس ادارە میراث فرهنگی و گردشگری، ضمن عرض خیرمقدم و بیان دغدغه ها و مشکلات حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان، بر لزوم حمایت و همکاری هرچه بیشتر ادارات و سازمانهای خدمات رسان در راستای معرفی و توسعه اماکن تاریخی و جذب گردشگران تاکید نمود.

در ادامه، دکتر حسن زادە،  دکتر معروفی، دکتر خضری، مهندس کدخدا محمدی، خانم مهندس قاسمی و آقایان سعید حسن زاده و هیمن قهرمانی هر کدام به بیان دیدگاهها، مسائل و مشکلات حوزه باستان شناسی، گردشگری، معماری و شهرسازی شهرستان بوکان پرداختند.

بازسازی مجدد پل سلطان و لزوم جمع آوری کمک های مردمی و اداری جهت حفظ این بنای تاریخی، حفاری های صورت گرفتە در تپە های کلتپە و علی آباد و همچنین قلعە سردار در راستای اثبات قدمت، مدنیت و شهرنشینی بوکان بە بیش از پنج هزار سال پیش، تجهیز و توسعه موزەهای مردم شناسی استاد عثمان رحمان زاده و استاد حقیقی و لزوم احداث موزه باستان شناسی به منظور توسعه و رونق گردشگری در شهرستان بوکان، لزوم تشکیل هیئت امناء موزه مفاخر استاد حقیقی و سازمان زیباسازی شهرداری بوکان و همچنین ارائه طرح و نقشه نحوە بازسازی گنبد سرداران مکری از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که اعضای حاضر به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند.


دیگر سخنران این جلسه، حاج احمد رحمانی رئیس شورای اسلامی شهر بوکان بود که در ابتدا با اشاره به اهمیت احداث پارک جنگلی نالشکینە توسط شورا و شهرداری بوکان بر لزوم اهمیت حفظ و نگه داری اماکن تاریخی و گردشگری تاکید نموده و افزود : خوشبختانه شورای اسلامی دوره ششم نگاه ویژه ای به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری دارد و تا به حال اقدامات شایانی در این زمینه صورت گرفته که میتوان به ایجاد نمایشگاه آجرهای لعابدار قلایچی در بوکان، تجهیز و توسعه موزه مفاخر استاد حقیقی شهرداری بوکان و همچنین مشارکت در چاپ کتاب آجرهای لعابدار قلایچی اثر باستان شناس برجسته بوکانی دکتر یوسف حسن زاده و جان کرتیس که توسط موزه ملی ایران منتشر شد اشاره نمود.


رحمانی همچنین به ساخت تابلوهای گردشگری جهت معرفی و راهنمای گردشگران به شهرستان بوکان اشاره نموده که توسط شهرداری انجام میگیرد. وی همچنین به اهمیت تعیین تکلیف تپە کلتپە اشاره نموده و افزود با تمام توان سعی بر توسعه و حفظ اماکن تاریخی شهر بوکان داریم تا از تخریب، تصرف و از بین رفتن آن توسط افراد سودجو جلوگیری نمائیم.

در پایان این جلسه ،مهندس صنعتی فرماندار بوکان ضمن جمع بندی موضوعات جلسه و ابراز امیدواری بر تداوم و تشکیل چنین جلساتی و همچنین پیگیری مصوبات این کارگروه تخصصی تاکید نموده و افزود: شهرستان بوکان بر اساس قرارگیری در مسیر شاه راه مواصلاتی دو استان کشور و وجود تاریخ، تمدن و قدمت چند هزار ساله، لازم است به منظور حفظ و توسعه آثار تاریخی و میراث فرهنگی و همچنین جذب گردشگران به این شهرستان تلاش مضاعف صورت پذیرد./