سرپرست جدید بیمارستان بوکان معرفی شد

سرویس موکریان_ یک ماه بعد از استعفای رئیس بیمارستان شهید قلی پور بوکان، سرپرست این بیمارستان معرفی شد.

سرویس موکریان_ یک ماه بعد از استعفای رئیس بیمارستان شهید قلی پور بوکان، سرپرست این بیمارستان معرفی شد.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش خبرنگار زریان موکریان،   در مراسمی که امروز  با حضور دکتر حسین زاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان برگزار شد، «دکتر سالار زائر» به عنوان سرپرست جدید بیمارستان شهید دکتر قلی پور معرفی شد.

 دکتر زائر متولد بوکان و  متخصص قلب است.

این مراسم بعد از آن برگزار شد که استعفای دکتر صلاح الدین قادرزاده از سوی سرپرست شبکه بهداشت بوکان قبول شد.

قادرزاده یک ماه قبل از ریاست بیمارستان بوکان استعفا کرد.وی در متن نامه استعفای خود به سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان بوکان نوشت که به علت خستگی و به هدف تعیین جانشین وی در شرایطی آرام از سمت خود استعفا کرده است.

قادرزاده متخصص داخلی و بیش از  پنج سال رئیس بیمارستان بوکان بود که زحمات دلسوزانه وی در اپیدمی کرونا فراموش نشدنی است.

#بیمارستان_بوکان #بوکان #شبکه_بهداشت_و_درمان_بوکان