در یک روز اتفاق افتاد؛

مرگ پنج بوکانی در دو تصادف

سرویس موکریان_پنج شهروند بوکانی در دو تصادف جداگانه در یک روز فوت کردند.

سرویس موکریان_پنج شهروند بوکانی در دو تصادف جداگانه در یک روز فوت کردند.

به گزارش زریان موکریان ، عصر روز پنجشنبه، ٣٠ شهریورماه ١۴٠٢، حوالی روستای شین آباد، واقع در جادە میاندوآب - بوکان، یک دستگاه پراید واژگون شد، در پی این حادثه، سه عضو یک خانواده جان خود را از دست دادند.

بە گفتە شاهدان عینی، این خودرو پنج سرنشین داشتە است. دو سرنشین دیگر پراید مصدوم و بە مراکز درمانی منتقل شدەاند.

در تصادفی دیگر که روز گذشته در جاده کرج - قزوین اتفاق افتاد یک مادر و پسر بوکانی جان باختند و یک نفر دیگر دچار مصدومیت شدید شد.