آخرین وضعیت ساخت کنار گذر بوکان و بزرگراه بوکان_میاندوآب تشریح شد

سرویس موکریان _ نماینده مجری کل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در استان آذربایجان غربی، آخرین وضعیت ساخت کنار گذر بوکان و بزرگراه بوکان_میاندوآب تشریح شد

سرویس موکریان _ نماینده مجری کل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در استان آذربایجان غربی، آخرین وضعیت ساخت کنار گذر بوکان و بزرگراه بوکان_میاندوآب تشریح شد
فرزاد فرخی فرزاد فرخی

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، «بخشعلی آقالار» روز چهارشنبه 14دیماه در دیدار با فرماندار بوکان گزارشی از پروژه محور میاندوآب - بوکان و کنارگذر بوکان را ارائه کرد.

 وی در این دیدار در خصوص جاده بوکان_میاندوآب گفت: هشت کیلومتر از 13 کیلومتر باقیمانده این محور، از داشبند تا اوچ تپه خاکبرداری آن تمام شده و خاکریزی و ابنیه های فنی آن در حال انجام می باشد که در فصل کاری جدید آسفالت خواهد شد.

جاده بوکان_میاندوآب ۵۰ کیلومتر طول دارد که امسال  کار ساخت ۴ کیلومتر آن به پایان رسید و به زیر بار ترافیک رفت و 13 کیلومتر آن هنوز دو بانده نیست.

ناگفته نماند پیچ مرگبار ملالر نیز به طول دو کیلومتر تعریض و ایمن سازی شده است.

آقالار در ادامه به وضعیت کنار گذر بوکان که فاز اول آن به اتمام رسیده و به زیر بار ترافیک رفته پرداخت و گفت: در فاز دوم به طول 11 کیلومتر اولویت ساخت و اتمام یک باند است که 4 کیلومتر ( کیلومتر 11 الی 15) یک باند آسفالت شده است.

وی افزود: خاکبرداری و خاکریزی 4/5 کیلومتر دیگر آن نیز به اتمام رسید و در حال اجرای لایه های رو سازی میباشد که در فصل کاری جدید آسفالت خواهد شد و 2/5کیلومتر دیگر نیز عملیات خاکبرداری و خاکریزی در حال اجرا می باشد.

کنارگذر بوکان دو بانده و  ۲۰ کیلومتر طول دارد که در دو قطعه شمالی و جنوبی در حال ساخت است.

ساخت قطعه شمالی که نرسیده به ناچیت شروع و به ورودی بوکان از  شاهین دژ ختم می شود به طول ۹ کیلومتر و ۴۰۰ متر مربع به پایان رسیده و به زیر بار ترافیک رفته است.

قطعه دوم نیز از ورودی بوکان _شاهیندژ شروع و به محور بوکان _سقز ختم‌ می شود.

#بوکان #میاندوآب #بوکان_میاندوآب #زریان