آغاز تغییرات در مدیریت اداری شهرداری بوکان

سرویس موکریان_معاون اداری و مالی و معاون شهرسازی شهرداری بوکان تغییر کرد.

سرویس موکریان_معاون اداری و مالی و معاون شهرسازی شهرداری بوکان تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، بیست و پنج روز بعد از انتصاب «رشید میرحسامی» به عنوان شهرد ار بوکان، وی تغییرات در مدیریت اداری این شهرستان را آغاز کرد.

وی ابتدا معاون اداری و مالی خود را تغییر داد، از تلاشهای «محمد عباسی» تقدیر کرد و «هژار احمد نژاد» بعنوان سرپرست معاونت اداری مالی این شهرداری معرفی کرد.

میرحسامی در جلسه معارفه معاون جدید مالی شهرداری بوکان ضمن تاکید بر رعایت اصل تکریم ارباب رجوع، امانت داری، صداقت و ارائه ی خدمات شایسته به شهروندان گفت: با شروع فصل کاری جدید بایستی تمام توان مجموعه شهرداری در ارائه خدمات مطلوب تر به همشهریان ارجمند بکار گرفته شود.

در ادامه این تغییرات، شهردار بوکان ضمن تقدیر از تلاشهای «سامرند نوری» معاون شهرسازی این شهرداری، «اسماعیل رسول زاده» را بعنوان سرپرست این معاونت معرفی کرد.

موج تغییرات اداره ی درآمد شهرداری بوکان را نیز گرفت و «کمال اسلوب» به عنوان رئیس این اداره معرفی شد.

این تغییرات بعد از تغییر شهردار بوکان در آخرین روزهای آذرماه امسال و معرفی «رشید میرحسامی» به عنوان شهردار جدید بوکان صورت می گیرد./