دکتر الهام حسینی متخصص قلب و عروق

  دارای بورد تخصصی

عضو انجمن اترواسكلروز و اکوکاردیوگرافی ایران

ارائه کلیه خدمات قلب و عروق با جدیدترین دستگاه ها (نوار قلب، اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی، تست ورزش، هولتر فشارخون)

درمان کلیه بیماری های قلب و عروق(درد سینه،تپش قلب، نارسایی قلب، کنترل و تنظیم فشار خون)

مراقبت قلب و عروق در دوران بارداری

پذیرش همه روزه شنبه تا پنجشنبه