پیرانشهر و سردشت؛ قرمزهای واکسن نزن

سرویس موکریان_علی رغم وضعیت قرمز پیرانشهر و سردشت، این دو شهرستان در صدر واکسن نزده های آذربایجان غربی قرار دارند.

سرویس موکریان_علی رغم وضعیت قرمز  پیرانشهر و سردشت، این دو شهرستان در صدر واکسن نزده های آذربایجان غربی قرار دارند.

به گزارش زریان موکریان،   سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: کمترین تزریق واکسن در دز اول نیز همچنان مربوط به چالدران، پیرانشهر و سردشت به ترتیب با ۷۷، ۷۸ و ۷۹ درصد و در دُز دوم هم مربوط به پیرانشهر است.
محمدامین ولی زاده در ادامه گفت وگو با ایرنا گفت:   هم اینک حدود ۹۷ درصد جامعه بالای ۱۸ سال ارومیه، مرکز استان که بیشترین جمعیت هدف واکسیناسیون را نیز داراست، حداقل یک دُز واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
وی افزود: در دُز اول و  دوم نیز شهرستان ارومیه همچنان پیشتاز آذربایجان غربی بوده و ۷۸ درصد مردم مرکز استان، هر ۲ دز را تزریق کرده اند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: پوشش  واکسیناسیون دز اول در استان برای  افراد بالای ۱۸ سال حدود ۸۸ درصد و دز دوم برای این قشر از جامعه نزدیک به ۶۸ درصد است.
  هم اینک ۶ شهرستان آذربایجان غربی شامل پلدشت، چایپاره و شوط در شمال استان، اشنویه، سردشت و پیرانشهر در جنوب استان وضعیت قرمز دارند.
۲ شهر شاهین دژ در جنوب و چالدران در شمال استان وضعیت زرد دارند و ۱۰ شهر دیگر ازجمله ارومیه در وضع نارنجی هستند.