تعلل شهرداری بوکان در کیوه رش خسارات به بار آورد + فیلم

سرویس موکریان_ تعلل شهرداری بوکان در تکمیل طرح ساماندهی کیوه رش خسارات به بارآورد.

حسن  معروف پور حسن معروف پور

 

به گزارش خبرنگار زریان موکریان؛ سال گذشته شهرداری بوکان توانست طرح ساماندهی کیوه ر ش را به پایان برساند و ضمن ایجاد پیاده  رو و اجرای سنگ فرش مسیر دسترسی به این جاذبه گردشگری را تعریض و  ماکادام ریزی کرد و آن را آماده آسفالت کرد.

اما بعد از تغییر شهردار و علی رغم تاکید شهردار جدید برای ایجاد زیپ لاین و‌ پل معلق در کیوه ره ش در آسفالت راه تعریض شده تعلل کردند و حتی به نهال کاری و ایجاد روشنایی در مکانهای تعیین شده اقدام نکردند.

 این تعلل سبب شده بارندگی‌های اخیر زیر سازی های ایجاد شده از بین رود  و آب ماکادمهای ریخته شده را با خود برد.

تعلل در آسفالت مسیرکیوه ر ش نه تنها خساراتی چند صد میلیونی به جا گذاشته بلکه تردد شهروندان را با خطر تصادف همراه کرده است.

ناگفته نماند عدم توجه به این مسیر مهم و گردشگری در حالی است که شهرداری هفته گذشته دو خیابان فرعی و کم ترافیک را آسفالت کرد./
#بوکان ، #مهاباد ، #اخباربوکان ، #اخبارمهاباد ، #موکریان ، #زریان #زریان_موکریان