در حاشیه سکوت فرماندار در خصوص زمین ۱۱ میلیاردی آرامستان جدید بوکان؛

فرماندار بوکان امضا کرد اما شفاف سازی نکرد!

سرویس موکریان_علی رغم انتقاد شدید افکار عمومی از تنظیم صورت جلسه برای خرید زمینی یازده میلیاردی برای آرامستان جدید بوکان، فرماندار از امضاء کنندگان این صورت جلسه سکوت کرده است.

سرویس موکریان_علی رغم انتقاد شدید افکار عمومی از تنظیم صورت جلسه برای خرید زمینی یازده میلیاردی برای آرامستان جدید بوکان، فرماندار از امضاء کنندگان این صورت جلسه سکوت کرده است.

به گزارش خبرنگار زریان موکریان، ۱۲ روز قبل در نشست کارگروه مکان یابی و انتخاب زمین برای خرید و احداث آرامستان جدید شهر بوکان که  در فرمانداری  برگزار شد،  مصوب شد  زمین کشاورزی دیمی که در سال ۹۸ با دو  میلیارد و ۶۰ میلیون تومان معامله شد به ارزش ۱۱ میلیارد تومان به عنوان مکان جدید آرامستان خریداری شود و  «باباخان اسکندری» فرماندار بوکان و اعضای شورای شهر  صورت جلسه این نشست را امضا کردند.

قیمت یازده میلیارد تومانی برای این زمین کشاورزی با انتقاد شدید افکار عمومی رو به روشد، ۶۴  درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی که زریان موکریان در این خصوص در بستر اینستاگرام  انجام داد، گفتند: «زمین مورد نظر  شهرداری بوکان گرانتر از ارزش واقعی آن است.»

انتقادات واکنش رییس شورای شهر بوکان را به همراه داشت. «احمد رحمانی» یک هفته قبل در جلسه شورای اداری شهرستان بوکان گفت:خلاصه قضیه انتخاب زمین برای آرامستان جدید بوکان تهاتر ۶۰۰ مترمربع زمین مسکونی از محل زمین آرامستان فعلی و دریافت ۱۶ هکتار زمین در مسیر کنارگذر است.

سخنان رحمانی افکار عمومی را قانع نکرده  و علی رغم گذشت ۱۴ روز از امضای این صورت جلسه از سوی  باباخان اسکندری فرماندار بوکان، وی در خصوص این صورت جلسه سکوت کرده و برای علت امضای خود به افکار عمومی پاسخ نداده است.

گزارش ار فرزاد فرخی

 

#بوکان ، #مهاباد ، #اخباربوکان ، #اخبارمهاباد ، #موکریان ، #زریان #زریان_موکریان