حجم ذخیره آب ۱۵ سد مهم کشور به کمتر از ۴۰ درصد رسید

سال آبی جاری در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که میزان پرشدگی ۱۵ سد مهم تامین‌کننده آب شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۱) تا روز ۱۸ شهریور امسال کمتر از ۴۰ درصد است.

سال آبی جاری در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که میزان پرشدگی ۱۵ سد مهم تامین‌کننده آب شرب و کشاورزی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۴۰۱) تا روز ۱۸ شهریور امسال کمتر از ۴۰ درصد است.

به گزارش زریان موکریان به نقل از ایرنا، این روزها سال آبی (ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا آخر شهریور۱۴۰۲) به پایان خود در حالی نزدیک می‌شود که میزان بارش‌های این سال آبی در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۴ ساله با کاهش ۱۵ درصدی همراه شده که میزان پرشدگی مجموع سدهای کشور به ۴۶ درصد رسیده است.

گزارش جدید مرکز اطلاعات و داده‌های آب کشور بیانگر آن است که از مجموع سدهای مهم آب و کشاورزی ۱۵ سد تا روز ۱۸ شهریور ماه با کاهش میزان پرشدگی آب روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس این گزارش، سد داریان در استان کرمانشاه با ۱۲۱ میلیون متر مکعب موجودی آب با کاهش ۴۴ درصدی نسبت به سال آبی گذشته روبرو شده است؛ البته میزان پرشدگی این سد از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ شهریور تنها ۳۶ درصد است.

سد «استقلال» هرمزگان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ شهریور ۸۵ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با زمان مشابه در سال آبی گذشته ۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ میزان پرشدگی این سد ۳۵ درصد است.

موجودی آب در سد «آغ چای» آذربایجان غربی به رقم ۶۷ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش دارد که میزان پرشدگی در حال حاضر این سد هم ۳۲ درصد است.

سد «جیرفت» کرمان هم ۸۹ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد کاهش نشان می‌دهد که میزان پرشدگی این سد به ۲۸ درصد رسیده است.

سد «نساء» استان کرمان هم با ۴۵ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۵۲ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده و درصد پرشدگی ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

موجودی آب در سد «شیرین‌دره» خراسان شمالی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ شهریور ۱۵ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان حجم آب سد شیرین دره اکنون ۲۶ درصد پرشدگی دارد.

سد «سرنی» در استان هرمزگان نیز اکنون ۱۳ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۶۴ درصد کاهش داشته و درصد پرشدگی ۲۱ درصدی دارد.

سد «شمیل و نیان» در استان هرمزگان با ۱۹ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته روبه‌رو شده و درصد پرشدگی فعلی این سد نیز ۲۰ درصد است.

سد «۱۵ خرداد» در حوضه آبریز قم رود هم فقط ۳۶ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۱۹ درصد است.

موجودی آب در مخزن سد «تنگوئیه» سیرجان کرمان از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ شهریور در حالی به رقم چهار میلیون مترمکعب رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی فعلی این سد ۱۱ درصد است.

سد ساوه در استان مرکزی با ۲۷ میلیون مترمکعب حجم مخزن، ۵۶ درصد کاهش نسبت به سال گذشته دارد و درصد پرشدگی آن نیز ۱۰ درصد است.

سد «دوستی» خراسان رضوی هم ۹۳ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی آن به ۸ درصد رسید.

سد «طرق» در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ شهریور سه میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن ۸ درصد است.

«چاه نیمه‌»‌های سیستان و بلوچستان در مدت یاد شده ۵۷ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد داشته و اکنون میزان پرشدگی این چاه نیمه‌ها به چهار درصد رسیده است.

حجم آب سد «وشمگیر، گلستان، بوستان» گلستان در سال حدود ۶۷ درصد بود که امسال این سد خشک شده و هیچ آبی ندارد.