منابع طبیعی بوکان : قطع و حمل اشجار بدون مجوز قاچاق محسوب می شود

سرویس موکریان _ اداره منابع طبیعی بوکان اعلام کرد: به اطلاع عموم بهره برداران و کشاورزان محترم و مردم شریف شهرستان بوکان می رساند هرگونه قطع و حمل اشجار نیازمند اخذ مجوز از اداره منابع طبیعی شهرستان بوده در غیر اینصورت درختان فوق قاچاق محسوب گردیده و علاوه بر ضبط و توقیف محموله با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

سرویس موکریان _ اداره منابع طبیعی بوکان اعلام کرد: به اطلاع عموم بهره برداران و کشاورزان محترم و مردم شریف شهرستان بوکان می رساند هرگونه قطع و حمل اشجار نیازمند اخذ مجوز از اداره منابع طبیعی شهرستان بوده در غیر اینصورت درختان فوق قاچاق محسوب گردیده و علاوه بر ضبط و توقیف محموله با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

به گزارش زریان موکریان ؛ مدارک لازم جهت تشکیل پرونده: درخواست کتبی، تکمیل فرم های مربوطه، کروکی مختصات دار محل تائید شده توسط شورا یا دهیار محترم روستا، کپی مدارک مالکیت زمین، کپی مدارک شناسایی مالک و خریدار.
موارد مهم:
۱. قطع درختان در محدوده اراضی ملی و قسمت های تخریب و مصادره شده توسط افراد ممنوع بوده و درختان فوق علیرغم دست کاشت بودن جزو انفال محسوب می گردد.
۲. قطع درختان باغ میوه مصداق تغییر کاربری زمین بوده و نیازمند اخذ مجوز از مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان می باشد. بدیهی است پس از اخذ مجوز قطع از آن مدیریت محترم مجوز حمل درختان فوق توسط این اداره صادر خواهد گردید.
۳. قطع درختان داخل در محدوده شهر نیازمند اخذ مجوز از شهرداری محترم شهر بوده و صرفاً مجوز حمل توسط این اداره صادر می گردد.
٤. درختان خودروی جنگلی نظیر بید، بلوط، زالزالک، نارون، گز و ... داخل در مناطق جنگلی، اراضی ملی، مسیل رودخانه ها، آبراهه ها و ... ممنوع القطع بوده و در صورت قطع با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.
٭ همچنین قابل ذکر است در صورت تخریب اراضی ملی توسط افراد سودجو علاوه بر اعاده وضعیت محل به وضع سابق و اخذ جریمه بر مبنای هر هکتار از ۱٥ میلیون تا ٤۰ میلیون تومان بسته به درجه کیفی مرتع تخریب شده، متخلف تحویل مراجع قانونی خواهد گردید.
٭ قطع و سوزاندن بوته های گون ممنوع بوده و بسته به ارتفاع از سطح دریای محل، قطع هر بوته از ٥۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان جریمه داشته و متخلف تحویل مراجع قضایی خواهد گردید.
"خواهشمند است درصورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره رایگان ۱٥۰٤ یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی تماس حاصل فرمایید"