اعتراض هنرمندانه شهروندان ژاپنی به وضعیت کردهای مهاجر

شهروندان هنرمند ژاپنی در چند سال گذشته با تولید و انتشار آثار هنری، از جمله فیلم های مستند و سینمایی، به وضعیت نامناسب کردهای مهاجر در این کشور اعتراض کرده اند.

 شهروندان هنرمند ژاپنی در چند سال گذشته با تولید و انتشار آثار هنری، از جمله فیلم های مستند و سینمایی، به وضعیت نامناسب کردهای مهاجر در این کشور اعتراض کرده اند.
حسن  معروف پور حسن معروف پور

به گزارش زریان موکریان، نشریه جپان تودی در گزارشی از وضعیت نامناسب و بلاتکلیفی حدود 2000 شهروند کرد ترکیه در این کشور خبر داد که سالهاست منتظر تعیین وضعیت خود از سوی دولت ژاپن هستند.

تقریبا هیچ کدام از شهروندان کرد در ژاپن نتوانسته اند اقدامات دائم یا موقت به دست بیاورند بلکه در وضعیتی بلاتکلیف که هر لحظه ممکن است اخراج آنها از ژاپن را در پی داشته باشد به سر می برند.

اما شهروندان ژاپنی بیکار ننشسته و با تولید و انشتار محتوای هنری شامل کتاب، کتابچه، فیلم سینمایی و مستند اقدام به آگاه سازی مردم ژاپن و دولت این کشور از وضیت کردها کرده اند.

تاکنون حداقل سه فیلم مستند و سینمایی، از سوی هنرمندان ژاپنی برای بیان وضعیت کردهای ساکن در ژاپن تولید و به نمایش گذاشته شده است.

آخرین مورد نمایش و پخش مستندی درباره موسیقی کردهای ترکیه در ساکن کوچک تئاتر شهر توکیو بود. جالب اینجاست که ناتوشی ناکاجیما، شهروند ژاپنی با سفر به مناطق کردنشین ترکیه اقدام به گردآوری آثار و مستنداتی درباره موسیقی کردها در ترکیه بویژه «دنگبیژ»های ترکیه کرده است.

«سرزمین کوچک من» نیز از جمله تولیدات هنری شهروندان ژاپنی است که زندگی خانواده کرد مهاجر در ژاپن را روایت کرده است.