کشف نخستین بقایای استقرار دائم اقوام بومی شمال غرب ایران در «بروه »سردشت

سرویس آذربایجان غربی- سرپرست هیأت باستان‌شناسی «تپه بروه » سردشت گفت: تاکنون در حوزه شمال‌غرب ایران بقایای معماری ساکنان بومی منطقه شناسایی نشده بود، اما در کاوش های باستان‌شناسی «بروه» سردشت، استقرار دائم اقوام بومی ساکن هزاره سوم قبل از میلاد در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه و در منطقه بروه مشاهده شد.

سرویس آذربایجان غربی- سرپرست هیأت باستان‌شناسی «تپه بروه » سردشت گفت: تاکنون در حوزه شمال‌غرب ایران بقایای معماری ساکنان بومی منطقه شناسایی نشده بود، اما در کاوش های باستان‌شناسی «بروه» سردشت، استقرار دائم اقوام بومی ساکن هزاره سوم قبل از میلاد در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه و در منطقه بروه مشاهده شد.

به گزارش زریان موکریان ،به نقل از میراث فرهنگی؛ مهناز شریفی، با اعلام این خبر گفت: تپه بروه در شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی و در جنوب غربی دریاچه ارومیه قرار دارد و فصل دوم کاوشهای باستان‌شناسی در این منطقه بعنوان یکی از کانون‌های حوزه نفوذ سفال نارنجی رنگ انجام شد. 
استادیار پژوهشکده باستان‌شناسی با بیان اینکه این تپه از یک سو در نزدیکی رودخانه زاب کوچک و از سوی دیگر در میان ارتفاعات و جنگل‌های سردشت و در موقعیتی کاملا کوهستانی قرار گرفته، تصریح کرد: تپه بروه متعلق به اوایل هزاره سوم قبل از میلاد، عصر مفرغ قدیم (حسنلویVII)  و ساکنان بومی منطقه است؛م کانی که اقوام مهاجر تازه وارد کوراارس به منطقه راه نیافته اند.
او با اشاره به اینکه تپه بروه به عنوان یکی از کانون‌های حوزه نفوذ سفال نارنجی رنگ انتخاب و مورد کاوش قرار گرفت، افزود: عصر مفرغ قدیم همواره با سفال‌های سیاه با نقش کنده یانیقی شناخته می‌شود و گونه سفال نارنجی مفرغ قدیم به ندرت مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و شناخت محدودی نسبت به این سنت فرهنگی وجود دارد.
این باستان‌شناس اظهارکرد: آنچه اهمیت این محوطه را نشان می‌دهد انباشت ضخیم این دوره است که به جز در حسنلوVII  و حسنعلی و مواد فرهنگی پراکنده در بررسی‌های سطحی ،آثار و شواهد آن در کاوش‌های باستان‌شناسی با حجم انباشت هفت متر و به ضخامت بروه بدست نیامده است، که نشانگر استقرار طولانی مدت در این تپه است.
شریفی، وجود دیوار خشتی و بقایای معماری بدست آماده در کاوش را نشانگر استقرار دائم اقوام بومی ساکن هزاره سوم قبل از میلاد در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه برشمرد که برای نخستین بار در کاوشهای باستان‌شناسی بروه بقایای استقرار دائم این اقوام بدست آمده و شناسایی شده است.
سرپرست هیأت باستان‌شناسی تپه بروه سردشت اظهارکرد: تاکنون در حوزه شمال‌غرب ایران بقایای معماری ساکنان بومی منطقه شناسایی نشده بود و صرفا از مهاجرین تازه وارد از قفقاز اطلاعات باستان شناختی وجود داشت.